Väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset
Väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Öppen mottagning hos sjuksköterska i Studenthuset

Vid den öppna mottagningen (drop-in) i Studenthuset ges medicinsk rådgivning av sjuksköterska.

Besök hos sjuksköterska i Studentpalatset kan bokas via webtidbok eller genom att ringa på telefontid.

Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling hänvisas i första hand till vårdcentralen.

Samtal hos psykolog

Vid Studenthälsan finns en psykologmottagning, som erbjuder rådgivande samtal och kortare samtalskontakter. För att boka tid för samtalskontakt, ring psykologmottagningen på telefontid.

De flesta tidsbokade besök äger rum i Studentpalatset, men du kan boka tid för ett enstaka rådgivande samtal (ca 15-30 minuter långt) hos psykolog i Studenthuset. För att boka en sådan tid för psykologisk rådgivning, använd webtidboken.