I Infocenter, som ligger på entréplan i Studenthuset, kan du få svar på frågor som rör antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg och allmänna frågor. Vid behov slussas du vidare till den institution, handläggare eller studie- och karriärvägledare som kan besvara dina frågor.

På den allmänna ytan intill Infocenter finns även datorer för att söka information om öppettider, evenemang, information om kurser och program med mera. Aktuella aktiviteter finns angivna på digitala skärmar vid Infocenter.

I Infocenter kan du även köpa universitetets profilprodukter.

På samma plan som Infocenter finns många studieplatser och ett rymligt kafé som erbjuder studentrabatter.