Så här gör du

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. 

Logga in i systemet Nais via länken nedan och fyll i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning (läs mer om vad som krävs av denna dokumentation längre ner på sidan).

Gör en ansökan i Nais
 

Vad är Nais?

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan
ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

Nais är ett nationellt system, men används lokalt av lärosäten och det är bara vi samordnare som behandlar din ansökan som tar del av alla de uppgifter du lämnar. 

Undrar du hur en ansökan i Nais går till? Läs mer i följande dokument: 
Så ansöker du i Nais (1162 Kb)

Vid eventuella funderingar är du välkommen att mejla studentstod@su.se.

Dokumentation om varaktig funktionsnedsättning

Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning när du ansöker. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. I intyget ska det stå:

  • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
  • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå, och
  • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Vad händer efter ansökan?

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs. Du bör då kontakta en studievägledare på din institution och visa ditt intyg. Läs mer i dokumentet Kontaktperson vid institutionen.pdf (244 kb)