Studenter på utresande

Om du vill åka utomlands till exempel som utbytesstudent har du möjlighet att få pedagogiskt stöd under studievistelsen.

Rådgör med den internationella koordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns. Det är också den internationella koordinatorn som håller kontakt med värduniversitet som du reser till och som samordnar stödet där.

Kontakta Studentavdelningens samordnare om du behöver ett intyg om rekommenderat stöd.

Mer information om utlandsstudier finns på www.su.se/studerautomlands.

En internationell guide och sökbar databas med information om möjligheter till studier och praktik runtom i världen finns på www.independentliving.org.