Skälet kan vara av individuell karaktär såsom sociala, medicinska, funktionsnedsättning eller kvalificerade meriter. Beslut i enstaka fall beviljas endast i undantagsfall.

Prövning av andra urvalsgrunder görs med följande kriterier som grund:

  • Du har försökt att förbättra din konkurrenssituation, bland annat genom att ha ett giltigt högskoleprovsresultat.
  • Du har ett meritvärde på betyg och/eller högskoleprov som inte väsentligt skiljer sig från det som krävs för ordinarie antagning.
  • Du har sökt program eller kurser till Stockholms universitet bland de fem högst prioriterade alternativen.

Universitetet gör en helhetsbedömning utifrån ditt brev, dina meriter och andra omständigheter.

Du anmäler dig via antagning.se. Där kan du även ladda upp dina dokument. Om du inte har möjlighet att ladda upp dem, kan du skicka gymnasiebetyg och eventuella andra meriter för behörighet och urval till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du måste även skicka in Stockholms universitets blankett om individuell prövning, redogörelse av skäl samt handlingar som styrker dem till Stockholms universitet (senast 15 april för antagning till hösttermin och senast 15 oktober för antagning till vårtermin). Blanketten hittar du längst ner på denna sida.

Du skickar den till:
Stockholms universitet
Att: Antagningen
106 91 Stockholm