Arvode från och med 1 november 2017:

 • Synstödjare150 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Mentor: 150 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Anteckningshjälp: 90 kr/timme exklusive semesterersättning. Det är tiden för föreläsningen, seminariet, lektionen eller liknande som ersätts.
 • Tentamensvakt: 140 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar. 185 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar efter kl. 18:00 och helger.

Kontoanmälan inför utbetalning av arvode

Den 1 april 2017 bytte Stockholms universitet bank från Nordea till Danske Bank.
För att du som arbetar som tentavakt, antecknare, mentor och synstödjare ska få din lön till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank på följande länk: Kontoanmälan till Danskebank

Till detta krävs BankID. Du måste ange universitetets kundnummer för att anmälan ska godkännas. Kundnumret är 79200. En kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos Danske Bank.  Även du som är kund hos Danske Bank måste göra en kontoanmälan. Om du inte gör en Kontoanmälan kommer du att få dina pengar på ett utbetalningskort.

Första gången du arbetar för Stockholms universitet?
Om du inte tidigare arbetat för och fått lön från Stockholms universitet måste du vänta tills dina personuppgifter är inlagda i universitetets lönesystem innan du kan göra en kontoanmälan. Uppgifterna läggs in i samband med att du lämnar eller skickar in din första arvodesblankett till Studentavdelningen. Du kommer att få ett meddelande via e-post när du kan göra din kontoanmälan.

Utbetalning av arvode

Blanketterna ska lämnas in före den 5:e för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut runt den 25:e samma månad. Exempelvis: för en tidrapport som lämnas in den 5 januari betalas arvodet ut runt den 25 januari. Om blanketterna inte är komplett ifyllda finns det risk för försening av utbetalning av arvodet.

Lämna in blanketterna

Blanketterna ska till Gruppen för särskilt pedagogiskt stöd. Det finns två sätt att lämna in blanketterna:

 1. Lämna blanketterna i Infocenter som ligger i entréplan i Studenthuset, Universitetsvägen 2B.

  eller
   
 2. Posta blanketterna till: 
  Stockholms universitet
  Studentavdelningen
  Särskilt pedagogiskt stöd
  106 91 Stockholm

Tidrapports- och arvodesblanketter

För att arvodet ska betalas ut måste blanketten ”Arvodesblankett för anteckningshjälp, tentamensvakt, mentor m.fl.” fyllas i och skrivas under:

 • Om du arbetat som antecknare ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som tentamensvakt ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som mentor är det studenten som skriver under.

Dessutom ska blanketten "Löne-och tidrapport, TA-personal, tillfälligt anställd" fyllas i. Här ska uppgifter om dagar och tider då arbetet utförts fyllas i och summeras så exakt som möjligt. Det är även viktigt att namnet på studenten som fått hjälp med anteckningar antecknas på blanketten.

Frågor

Har du frågor om lön kontakta Carin Josephson på e-post carin.josephson@su.se.