Digitala studieverktyg

Digitala hjälpmedel och studieverktyg

Läs om några digitala hjälpmedel och studieverktyg som kan ge dig stöd under dina studier vid Stockholms universitet. En del av verktygen finns tillgängliga i våra datorsalar och/eller resursrum, men även för kostnadsfri nedladdning på din privata dator, via universitetet. Vi ger även exempel på några verktyg för inspiration, som universitetet inte tillhandahåller. 

Uppslagen bok

Ordböcker

Tips på ordböcker som ger ordförslag trots felaktig stavning och ordböcker online som du kan använda kostnadsfritt.

Infocenter i Studenthuset Foto: Niklas Björling

Rättstavningsprogram - extra hjälp med stavning

Stava Rex och SpellRight är rättstavningsprogram utvecklade särskilt för personer med läs- och skrivsvårigheter, men de är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning. Programmen finns tillgängliga för privat nedladdning via universitetet.

Studenter framför dator i biblioteket Foto: Niklas Björling

Talsyntes - lyssna på digital text

En talsyntes läser upp digital text, såsom hemsidor, artiklar och egen skriven text. ClaroRead Plus finns tillgängligt att använda i datorsalar samt för privat nedladdning via universitetet. Vi listar även alternativ på inbyggd talsyntes i mobil och dator.