Dina anteckningar ska på ett tydligt och korrekt sätt sammanfatta helheten som beskrivs under föreläsningen.
Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. För att få anteckningsstöd krävs att studenten går på föreläsningen, seminariet eller lektionen.
Anteckningsstöd ges vid föreläsningar, seminarier och lektioner där läraren deltar.

Anteckningsstöd på två sätt:

  • Du kan lämna över dina anteckningar i anslutning till föreläsningen.
  • Du kan skicka dina anteckningar via e-post.

Tidsåtgång

När tidsåtgången för anteckningsstöd beräknas är det tiden för föreläsningen, seminariet eller lektionen som ska räknas och ersättas.

Antecknaren får betalt för en uppsättning anteckningar oavsett om de sedan distribueras till en eller flera studenter.

Institutionen ansvarar för att den tid som antecknaren angivit stämmer med tiden för föreläsningar, seminarier och lektioner.

Studievägledaren, eller annan ansvarig person, skriver på Arvodesblanketten.
Arvodesblanketten och Löne- och tidrapporten ska skickas in varje månad.

Arvode

Som antecknare tjänar du 90 kr i timmen exklusive semesterersättning.

Så här får du din lön

Information om hur du går tillväga för att få din lön hittar du på sidan Blanketter för arvode och tidsrapportering. Därifrån kan du också ladda ner de blanketter du behöver fylla i.

Frågor

Har du frågor om rutiner för dig som antecknare är du välkommen att vända dig till samordnarna för särskilt pedagogiskt stöd på e-post studentstod@su.se.

Har du frågor om utbetalning av din lön kontakta oss på e-post arvode.studentstod@su.se