Tvådagarskursen "Den goda starten" ges 27-28 augusti och tar upp stragerier för:

  • planering
  • läsning och skrivande
  • att skapa goda studievanor.

Anmäl dig om du vill delta

Kursen har ett begränsat antal platser och om du vill delta måste du anmäla dig senast den 22 augusti.

Kursen äger rum i Ekosalen i hus Beta i Studenthuset.

Studenter på föreläsning Foto: Niklas Björling