Det stöd vi erbjuder utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Informationsträffar den 26 augusti

Måndagen den 26 augusti är du välkommen på informationsträff. Samma information kommer att ges vid två tillfällen, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Du kommer att få veta mer om:

  • särskilt pedagogiskt stöd
  • resursrum
  • talböcker
  • talsyntes, rättstavningsprogram och anteckningsappen Audionote
  • visning av delar av campus.

Varje träff har ett begränsat antal platser och du måste därför anmäla dig i förväg senast den 22 augusti.

  1. Informationsträff kl. 10-12.15: Anmäl dig här
  2. Informationsträff kl. 13-15.15: Anmäl dig här

Träffarna hålls i Ekosalen i hus Beta i Studenthuset.

Studenter på föreläsning i en hörsal Foto: Viktor Gårdsäter