Studenter på föreläsning i en hörsal Foto: Viktor Gårdsäter

Delta 15-17 januari 2019

Kursen sträcker sig över tre dagar 15-17 januari och äger rum i Studenthuset på campus Frescati. Du anmäler dig genom att mejla studentstod@su.se.

Vad handlar kursen om?

På introduktionskursen kan du ta del av seminarier och andra aktiviteter. Innehållet omfattar bland annat:

  • Talböcker i Legimus – universitetsbiblioteket informerar
  • Introduktion till högre studier. Seminariet pågår under två dagar och behandlar strategier för planering, läsning och skrivande samt tar upp strategier du kan använda för att hitta motivation.
  • Information om fysisk tillgänglighet och synstöd
  • Visning av delar av campus.

Programmets schema vårterminen 2019

Tisdag 15 januari - Ekosalen

Kl. 10:00 – 11:00 Information om kursen och särskilt pedagogiskt stöd
Kl. 11.00 – 11.15 Paus
Kl. 11:15 – 11.45 Talböcker i Legimus - universitetsbiblioteket informerar
Kl. 11.45 – 13.00 Paus
Kl. 13:00 – 13:30 Visning av TimeEdit onlinebokningssystem
Kl. 13:30 – 13:45 Paus
Kl. 13:45 – ca 15:00 Visning av campus

Onsdag 16 januari – Ekosalen

Kl. 10:00-11:00 En god start - Introduktion till högre studier
Kl. 11:00-12:00 Planering på lång och kort sikt
Kl. 12:00-13:00 Paus
Kl. 13:00-16:00( inkl. paus) Strategier för läsande och skrivande

Torsdag 17 januari - Ekosalen

Kl. 10:00-12:00 ( inkl. paus) Studievanor och motivation
Kl. 12:00-13:00 Paus
Kl. 13:00-14:00 Att komma i mål
Kl. 14:00-15:00 Visning av talsyntes, rättstavningsprogram och anteckningsappen Audionote
Kl. 15:15- 15:45 Information om fysisk tillgänglighet och synstöd

Varmt välkommen!