• Handlägger studentärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. 
  • Utifrån intyg om varaktig funktionsnedsättning och ett samtal med studenten rekommenderar och i vissa fall beslutar om särskilda pedagogiska stödåtgärder.
  • Samarbetar med institutioner för att finna lämpliga stödåtgärder.
  • Ger verksamhetsstöd till institutioner. 

Personal vid Särskilt pedagogiskt stöd

Elisabeth Åman
Gruppledare, samordnare för särskilt pedagogiskt stöd och dyslexipedagog
Rum 236, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: dyslexi@su.se

Anna Göthner - tjänstledig
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd - Mentor
Rum 239, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Anna Zällh Vahlquist
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd - Mentor
Rum 238, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Camilla Högkvist
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd 
Arvoden och blanketter
Rum 242, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Erika Lempke
IKT-pedagog 
Rum 235, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: erika.lempke@su.se

Kjell Johansson
Pedagogisk konsult, synnedsättning
Rum 237, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 17 82
E-post: kjell.johansson@su.se

Marie Archenholtz
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 239, hus Beta, plan 2, Studenthuset 
E-post: studentstod@su.se

Åsa Ferm
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 234, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se