Du kan ladda ner och installera rättstavningsprogrammen Stava Rex och SpellRight på din hemdator utan kostnad. När du har laddat ner programmen gäller licenserna under ett år. Därefter måste de avinstalleras innan du kan installera om dem.

Mer information om nedladdning av programmen

Stava Rex

Stava Rex rättar stavfel och enklare grammatikfel på svenska. Du kan även få hjälp med lättförväxlade ord såsom t.ex.  släkt/släckt och strecka/sträcka. Det är utvecklat speciellt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning. 

SpellRight

SpellRight är utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Det rättar stavfel och enklare grammatikfel. Du kan även få hjälp med lättförväxlade ord såsom t.ex. witch/which och their/there/they’re. SpellRight utvecklat är speciellt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning. 

Kompabilitet

På PC går det att använda programmen tillsammans med hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint). De fungerar även med gratisprogrammet Open Office. På Mac går det att använda programmen ihop med Pages och Word. Se lathundarna nedan för mer information.

Lathundar för Stava Rex och SpellRight på PC

Lathundar för Stava Rex och SpellRight på Mac