Astma/allergi

För information angående astma- och allergihänsyn i resursrummen, läs följande PDF:

Astma och allergi i resursrummen

Boka resursrum via TimeEdit

Av samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd får du bokningslänkar till TimeEdit där du kan boka Studentavdelningens resursrum. Du kan boka rum för egen studietid (max fyra timmar per dag) och för tentamen.

Tentamen har företräde

Observera att om rummen redan är bokade för annat än tentamen går tentamensbokning före, i alla lägen. Periodvis är det ganska många som nyttjar rummen för tentamen. Detta innebär att du inför en tentamen bör boka ett rum så tidigt som möjligt och därefter snarast informera din institution om bokningen. Om rummen är fullbokade hänvisas du till din institution.

Här finns resursrummen på Studentavdelningen

Resursrummen finns i hus Beta, Studenthuset, plan 1 och 2, Frescati,
Universitetsvägen 2B. Alla rum är utrustade med dator och man kan skriva ut via Printomatskrivare. 

Kartan på Studenthuset, hus Alfa och Beta.

Karta över Studenthuset, hus Alfa och Beta.

 

Kvarglömda saker

Kvarglömda saker i resursrummen lämnas till Servicecenter, Södra huset, hus D, plan 4, vid Stockholms universitetsbibliotek. För aktuella öppettider, se: su.se/servicecenter

Logga in och ut på datorerna

Logga in

Datorerna är kopplade till ditt universitetskonto. Det innebär att du loggar in på datorerna i resursrummen precis som på övriga studentdatorer på campus. Läs mer om universitetskonto på IT för studenter.

Logga ut

När du är klar ska du bara logga ut. Stäng INTE av datorn.

Om något är trasigt

Vid fel på datorutrustningen eller om något annat är trasigt, till exempel möbler och annan inredning, kontakta: resursrum@su.se. Vid akuta tekniska fel på datorutrustningen kan du kontakta IT-samordnare Jorge Moreno, tel: 08–161713. 

Tillgång till resursrummen med passerkort

Det finns möjlighet att få ett passerkort som ger dig tillgång till resursrummen under din studietid om du studerar vid Stockholms universitet och har någon form av varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver sitta i enskilt rum och/eller använda en dator med speciella programvaror. Kontakta samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd om du behöver passerkort.

Hämta ut ditt passerkort

Kortet hämtar du ut själv tidigast fyra arbetsdagar efter samordnarens beställning. Kortet ligger kvar i 20 dagar. Du hämtar ut det på Servicecenter,  Södra huset, hus D, Plan 4, vid Stockholms universitetsbibliotek. För aktuella öppettider se: su.se/servicecenter

Aktivera kortet varje ny termin

Inför varje ny termin måste du aktivera ditt passerkort. Detta görs inför både höst- och vårtermin. För att aktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

  • Namn och efternamn
  • Användarnamn (universitetskonto)
  • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
  • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet)

Obs! Det måste framgå i Ladok att du är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt.

Missbruk av kort

Vid missbruk av passerkort, genom felaktigt användande av rummen och utrustningen där, kan kortet återkallas.

Utrustning i resursrummen på Studentavdelningen

Om du specifikt vill veta hur rummen är utrustade och vilka program som finns i datorerna kan du klicka på nedanstående länk:

Utrustning i resursrummen

Utskrifter

Du behöver använda ditt universitetskort för att kunna skriva ut ditt arbete via en Printomatskrivare. Printomatskrivare finns på två platser i Studenthuset:

  • 1 Printomat bakom Infocenter, plan 2, hus Alfa
  • 1 Printomat, plan 1, hus Beta

För att kunna skriva ut behöver du ladda universitetskortet med pengar. Det kan du göra via internet. Mer information finns på följande länk:

 Utskrifter, skanning och kopiering - Printomat.