Återaktivera passerkortet

För att återaktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

  • Namn och efternamn
  • Användarnamn
  • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
  • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet, se bild nedan)

Obs! Det måste framgå i Ladok att du är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt. 

Passerkorts fram- och baksida
Passerkorts fram- och baksida


Om du tappar ditt passerkort

Du hämtar ett nytt passerkort på Nyckelexpeditionen. Berätta att ditt passerkort har försvunnit så ordnar de ett nytt på en gång. 

Kortet som du hämtar kommer att vara en kopia av det du tappat bort, det är alltså inte automatiskt aktiverat för den här terminen. Behöver kortet aktiveras för höstterminen så mejla resursrum@su.se så beställer vi förlängd aktivering av kortet. I mejlet anger du informationen som finns med i punktlistan ovan.

Hitta till Nyckelexpeditionen:
Universitetsvägen 10B, rum 371, plan 3, Södra husen. 
Telefon: 08 16 25 20. 
Ta med din legitimation för att kvittera ut kortet.