Återaktivera passerkortet

För att återaktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

  • Namn och efternamn
  • Användarnamn (universitetskonto)
  • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
  • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet, se bild nedan)

Obs! Det måste framgå i Ladok att du är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt. 

Passerkorts fram- och baksida
Passerkorts fram- och baksida


Om du tappar ditt passerkort

Borttappat eller stulet passerkort skall alltid anmälas till Nyckelexpeditionen: nyckelexpeditionen@sakerhet.su.se.   
Tel. 08-16 25 20. 
 
Nytt kort beställs via resursrum@su.se eller via din samordnare hos oss på Studentstöd (inte via Nyckelexpeditionen eller någon annan institution).

Uthämtning av passerkort:

Fastighetsavdelningen Servicecenter, Universitetsvägen 14, Södra huset, intill Frescatibiblioteket.
Öppet: måndag-fredag 8.00-16.00.
Ta med din legitimation för att kvittera ut kortet.