Användning av passerkortet

Endast personer med eget passerkort får använda sig av rummen. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan.

Regler för användande av resursrum

 • Inga grupparbeten eller studiegrupp i resursrummen – högljudda diskussioner stör dem som tenterar.

 • Du kan ta med en tentamensvakt, en mentor som beviljas av Studentstöd vid mentorsamtal eller en personlig assistent. Obs! Vid dessa tillfällen, använd alltid en låg samtalston.

 • Visa hänsyn till resursrumsanvändare med allergi. Tänk på att många är allergiska mot parfym, nötter och hår från pälsdjur.

 • Det är inte tillåtet att äta varm mat i resursrummen, eftersom lukten från maten kan störa andra studenter.

 • Lämna inte skräp i rummen. Ta med skräpet när du går och kasta det i närmaste miljöstation, till exempel i Alfa-huset.

 • Om du har bokat ett resursrum och sedan inte dyker upp inom en halvtimme efter bokningstidens början kan en annan student använda rummet.

 • Släck all belysning och se till att dörren stängs ordentligt när du lämnar rummet.

 • Låt inte obehöriga komma in i resursrummen. Om någon student har glömt sitt passerkort måste den resursrumsansvarige eller personalen på Infocenter eller Studentstöd kontaktas. Du får inte släppa in personer som saknar passerkort.

Regler för bokning av resursrummen

 • Bokning för tenta har alltid förtur, men tänk ändå på att vara ute i god tid. Du måste också informera din institution i god tid så att de ordnar en tentavakt.
 • Du kan boka rum för tentamen flera veckor i förväg, men senast tio dagar före tentatillfället. Kontrollera alltid med din institution om vad som gäller för dina tentor.
 • Du får boka högst fyra timmar i följd och max en vecka i förväg för studier, mentorskap, hemtenta eller uppsatsarbete.
 • Du kan inte boka rummen för läsning. Om rummet är ledigt kan du använda det tills någon som bokat kommer och vill använda det.
 • Rum 231-233 är till för synskadade studenter och bör endast i undantagsfall bokas om du inte är synskadad. Rum 231 prioriteras för blinda/gravt synskadade personer.

Datorutrustning

Alla rum är utrustade med dator, internetuppkoppling och flera stödprogram.

Det finns inga skrivare i resursrummen, men du kan skriva ut via Printomat.
Läs mer om Printomat här.

Du saknar behörighet att installera mjukvaror. Kontakta resursrum@su.se om du saknar något program.

Spara dina filer på ditt universitetskonto, Mondo eller USB-minne.

Om något inte fungerar ska du meddela det till resursrum@su.se. Vid akuta fel på datorutrustningen kan du kontakta Studentsupporten direkt (08-161999).

Kontakt
E-post: resursrum@su.se.