Stöd & tillgänglighet

Stöd och tillgänglighet

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

Studenter pluggar i biblioteket Foto: Orasis

Pedagogiska stödformer

Här hittar du information om några av våra stödformer, till exempel resursrum, utökad tentamenstid och talböcker.