Anteckningsstöd

Examination

Individuella hjälpmedel

Kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskriftsbok

Mentor

Resursrum

Rättstavningsprogram

Skrivtolk

Talsyntes

Uppsatshandledning

Utbildningstolk

Anteckningsstöd

Om du inte själv kan anteckna vid föreläsningar och liknande kan du få föreläsningsanteckningar av en studiekamrat. Fråga studievägledaren om det finns en antecknare på kursen. Annars kan du själv fråga en kurskamrat. Antecknaren får ersättning för sitt arbete. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar.

Om du deltagit i undervisningen under en kurs och omregistrerar dig för samma kurs för att tentera får du normalt inte anteckningsstöd en gång till.

Examination

En student har ibland behov av enskild tentamen och kan då få sitta ensam
eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater. Vid enskild tentamen används ofta något
av de resursrum som finns på Studentavdelningen. Vid behov kan du erbjudas anpassning av en examination efter samråd med examinator som beslutar om detta. Förlängd tentamenstid, tentamen med digitala hjälpmedel eller alternativ tentamensform är exempel på anpassningar som kan förekomma.

Individuella hjälpmedel

Individuella hjälpmedel såsom rullstol, rullator, hörapparater eller diktafoner införskaffas av studenten själv eller via Landsting.

Kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskriftsbok

Behöver du din kurslitteratur som talbok, vänd dig till universitetsbiblioteket. Där får du hjälp med att ansöka om ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). När du fått dina inloggningsuppgifter kan du själv ladda ned och läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst: i datorn, mobilen eller på läsplattan.

För mer information samt öppettider för talboksregistrering gå in på följande länk:
Info om talböcker vid SU 
Har du frågor eller behöver boka in en tid, kontakta lasstod.sub@su.se.

Kontakta en samordnare av särskilt pedagogiskt stöd om du behöver kurslitteraturen i punktskrift (braille), som e-textbok eller om du behöver skanna in enstaka dokument för att kunna översätta dem till punktskrift eller redigerbar text.

Nyinläsning av en talbok kan ta cirka två månader. Produktionstiden för en punktskriftsbok eller en e-textbok är också cirka två månader och för förstoringar cirka en månad. Nya talböcker framställs i Daisyformat (ett strukturerat mp3-format) vilket gör att det går att bläddra, söka och sätta bokmärken i dem. E-textböcker är böcker med digitalt lagrad text. De läses på dataskärm tillsammans med programmet TextView och anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm. 

Mentor

Du som har en utredd och dokumenterad varaktig funktionsnedsättning av de exekutiva funktionerna kan beviljas en mentor, som fungerar som en coach. Mentorn kan under en period ge en introduktion till goda studiebeteenden och visa på verktyg som kan underlätta planering och organisation av studierna. 

Resursrum

På Frescati finns resursrum för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. I rummen finns datorer som är utrustade med bland annat talsyntes, rättstavningsprogram och lexikon. I rummen finns höj- och sänkbara skrivbord. Rummen kan bokas och användas för studier eller för enskild tentamen. Om du ska tentera i ett resursrum bokar du själv rummet och meddelar institutionen i god tid. Kontrollera med din institution hur långt i förväg du ska meddela dig.

Resursrummen finns i hus Beta i Studenthuset. För att kunna använda dig av resursrummen behöver du ett passerkort som samordnaren beställer. Du hämtar ut kortet på Lokalservice, Universitetsvägen 10, Södra huset, Hus B plan 3, rum 379 tidigast fyra arbetsdagar efter beställningen. Kortet måste hämtas ut inom tjugo dagar.

Inför varje ny termin måste du aktivera ditt passerkort på nytt. Det gör du genom att informera kontaktpersonen för resursrummen (e-post resursrum@su.se) om att du ska fortsätta studera vid universitetet. Här kan du läsa mer om Studentavdelningens resursrum.

Även i Frescatibiblioteket finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättning och ett allergirum. Bibliotekets resursrum kan inte användas för tentamen. Här kan du boka och läsa mer om Frescatibibliotekets resursrum

Rättstavningsprogram

Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din hemdator. Installera programmen utan kostnad via universitetets hemsida. Programmen måste ominstalleras efter ett år. Läs här om hur du installerar rättstavningsprogrammen.

Skrivtolk

Skrivtolkningen sker simultant från tal till skrift, och tolken skriver ner det som sägs antingen på en dator eller på ett snabbskrivande tangentbord. Skrivtolkar fungerar ungefär som undertextare i realtid. Tolkningen går inte att spara.

Talsyntes

Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ned och installera talsyntesen ClaroRead Plus. Talsyntesen läser upp digital text, såsom hemsidor, artiklar, mejl och egen skriven text. Installera programmet utan kostnad via universitetets hemsida. Programmet måste ominstalleras efter ett år. Läs här om hur du installerar talsyntesen

Uppsatshandledning

Det finns ibland möjlighet för dig att få extra uppsatshandledning av lärare. Åtgärden beslutas lokalt vid berörd institution.

Utbildningstolk

Om du behöver teckenspråkstolk ska du kontakta Sektionenför utbildningstolkning (su.se/utbildningstolkning) redan när du anmäler dig till kurser eller program.