Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i universitetets lokaler är du välkommen att kontakta Fastighetsavdelningen, 
e-post: fastighet@su.se.

Tillgängliga toaletter/ RWC

Med hjälp av Stockholms universitets mobilapp kan du orientera dig till toaletter. Du finner även information om tillgängliga toaletter på följande länk: Karta över Frescati. Toaletter med taklift finns i Södra huset, Hus C, plan 3. Arrhenius Hus P, plan 2, norra delen. Närmaste entré är Svante Arrhenius väg 20 F.

Hörslingor

De centralt administrerade hörsalarna (hörsal 2-11) i Södra huset har teleslingor. Teleslingan aktiveras via knappanelerna ”system start” samt  ”SLINGA T/F” (till/från. I de centrala lärosalarna i Södra huset finns fasta teleslingor endast i sal D416 och D499. För övriga centrala salar används portabla teleslingor. Länk: Här får du mer information om lokaler med fasta hörslingor och AV-utrustning. För information om lån av portabla hörslingor, kontakta Lokalservice: lokalservice@su.se

Tillgängliga ingångar, entréer, hissar

Med hjälp av Stockholms universitets mobilapp kan du, när du söker salar och hus, få en symbolbeskrivning över hur platsen är tillgängliganpassad. Du kan också kontakta institutionens studievägledare som får informera om tillgängliga ingångar, entréer eller hissar.

Tillgänglig parkering

Med hjälp av Stockholms universitets mobilapp kan du, när du söker salar och hus, få en symbolbeskrivning över tillgängliga parkeringar. Du finner även information om parkeringsplatser på  följande länk: Karta över Frescati. Du kan också kontakta institutionens studievägledare som får informera om tillgängliga parkeringsplatser nära din institution.

Vilrum

Vilrum finns i Södra huset och i Studenthuset.
Om du behöver tillgång till ett vilrum i Studenthuset kontakta Infocenter i Studenthusets entréplan. För öppettider och kontaktuppgifter till Infocenter se: www.su.se/utbildning/studentservice

Om du behöver tillgång till ett vilrum i Södra huset kontakta informationsdisken i Frescati, Södra huset, Hus B, plan 3, rum B371 (telefon 08-16 24 00).