En talsyntes läser digital text bl.a. på hemsidor, i ordbehandlingsprogram, PDF-dokument och epost. De flesta talsynteser erbjuder en rad olika språk, dvs. studerar du spanska kan du lyssna på en spansk text med en spansk röst. Talsynteser översätter inte mellan språk, så om du har en engelsk text och försöker lyssna med en svensk röst kommer uppläsningen att ha stark brytning.

En del talsynteser har även en skanningsfunktion, så kallad OCR-funktion (Optical Character Recognition), som gör att talsyntesen även kan läsa inskannade och fotade dokument. I dagsläget kan ingen talsyntes läsa upp handskriven text.

Tips! En talsyntes kan med fördel användas för att korrekturlyssna på dina egna skrivna texter. Den kan hjälpa dig att upptäcka felformuleringar och språkliga fel.  

Välj en av länkarna nedan för att få mer info om talsyntes i din dator och/eller mobil och surfplatta:

Talsyntes i din dator

Talsyntes i din mobil och/eller surfplatta