Teckenspråkstolk på matematikföreläsning Foto: Matematiska institutionen

Att använda tolk

Alla studenter och lärare, döva eller hörande, kan använda sig av tolken för att samtala med varandra. Teckenspråkstolken placering i rummet är oftast bredvid den som talar samt vid eventuell powerpoint-presentation. Skrivtolkar och dövblindtolkar placerar sig oftast i någon av de första bänkraderna. Oavsett vilken tolkmetod du använder dig av är vårt mål att du ska kunna följa tolkningen samtidigt som du ser vad läraren visar eller skriver på tavlan. Om du har svårt att hänga med i tolkningen så prata direkt med tolkarna på plats. Du kan också kontakta tolksamordningen eller sektionschefen.

Prata en i taget

Tolken tolkar allt som sägs i rummet. Det kan bli problem för tolken om flera pratar samtidigt. För att vi ska kunna tolka vad alla säger behöver ni tala en i taget. Det är framförallt viktigt att tänka på vid till exempel grupparbeten. Välj en lugn miljö om det är möjligt och utse gärna en som är ansvarig för att fördela ordet.

Tolk i undervisningen

Om du är lärare ska du samarbeta med tolken så att du når den tolkanvändande studenten också. Tolken vill gärna ta del av din lektionsplanering och dina föreläsningsanteckningar eller powerpoint-presentation för att kunna förbereda sig inför tolkuppdraget. Materialet, som används för förberedelse, är konfidentiellt och förstörs efter avslutad kurs.