Teckenspråkstolk på matematikföreläsning Foto: Matematiska institutionen

Att använda tolk

Alla studenter och lärare, döva eller hörande, kan använda sig av tolken för att samtala med varandra. Teckenspråkstolkens placering i rummet är oftast bredvid den som talar samt vid eventuell powerpoint-presentation. Skrivtolkar och dövblindtolkar placerar sig oftast i någon av de första bänkraderna. Oavsett vilken tolkmetod du använder dig av är vårt mål att du ska kunna följa tolkningen samtidigt som du ser vad läraren visar eller skriver på tavlan. Om du har svårt att hänga med i tolkningen så prata direkt med tolkarna på plats. Du kan också kontakta tolksamordningen eller sektionschefen.

Prata en i taget

Tolken tolkar allt som sägs i rummet. Det kan bli problem för tolken om flera pratar samtidigt. För att vi ska kunna tolka vad alla säger behöver ni tala en i taget. Det är framförallt viktigt att tänka på vid till exempel grupparbeten. Välj en lugn miljö om det är möjligt och utse gärna en som är ansvarig för att fördela ordet.

Tolk i undervisningen

Om du är lärare ska du samarbeta med tolken så att du når den tolkanvändande studenten också. Tolken vill gärna ta del av din lektionsplanering och dina föreläsningsanteckningar eller powerpoint-presentation för att kunna förbereda sig inför tolkuppdraget. Materialet, som används för förberedelse, är konfidentiellt och förstörs efter avslutad kurs.

Samarbete med tolk inför redovisning

När du ska redovisa inför grupp så ska du boka in övningstillfällen några dagar innan, där du går igenom din presentation med tolken. Det är vanligt att man övar med tolk två gånger inför en redovisning för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Du bokar övningstillfälle genom att kontakta tolksamordningen på 070-422 15 18 eller skickar ett mail till tolksamordning@su.se. Du skickar ditt skrivna eller filmade material till huvudtolken i god tid innan. Hen ser sedan till att skicka det till de tolkar som ska tolka vid redovisningen. 

Både vid övningstillfällena och vid redovisningen är det viktigt att du har ett tydligt teckenspråk och använder tydliga munrörelser när du gör din presentation, så att inte viktiga begrepp försvinner. Om du är tydlig med vilka begrepp som ska användas, har en tydlig munrörelse och har ett mer formellt teckenspråk så underlättar du för tolken att göra din redovisning rättvisa.