Tolk till olika situationer

Du som är registrerad student kan få tolk till allt som är relaterat till dina studier: föreläsningar, seminarier, grupparbeten, exkursioner, laborationer, studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet. 

Teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning erbjuds även i sammanhang där medarbetare vid universtitetet som är döva, hörselskadade eller med dövblindhet använder tolk för att utföra sitt arbete inom ramen för sin anställning. 

Schema

Tolksamordningen har redan bokat in tolk till de tillfällen som är planerade i ditt utbildningsschema. Meddela samordningen så snart du får veta en schemaändring eller om du inte ska delta i undervisningen. Om det tillkommer tillfällen, som till exempel grupparbeten, behöver du också kontakta samordningen så snart som möjligt.

Bokning

Tolksamordningen behöver veta var, när, hur länge samt till vad du behöver tolk till. Skicka ett mail till tolksamordning@su.se eller sms till 070-422 15 18.

Sektionen för utbildningstolkning använder bokningssystemet Tolksam och det hittar du här: tolksamordning.su.se. Där kan du se vilka bokningar som finns på din utbildning. För inloggningsuppgifter kontakta Thomas Ahron på thomas.ahron@su.se.

 

Utbildningar som vi tolkat

Vi har tolkat studenter inom alla fakulteter på Stockholms universitet och på många av Stockholms övriga högskolor. Nedan följer några exempel:

 • Naturvetenskapligt basår (SU)
 • Socionomprogrammet (SU) 
 • Latin (SU)
 • Fysioterapi (KI) 
 • Medicinsk teknik  (KTH/KI) 
 • Teknisk fysik (KTH) 
 • Baskurs i psykoterapeutiska metoder (KI) 
 • Arkitekturprogrammet (KTH)
 • Skådespelarprogrammet (StDH)
 • Folkrätt i kris och konflikt (Försvarshögskolan)
 • Lärarutbildningen (SH).