Sektionen för utbildningstolkning använder bokningssystemet Tolksam och det hittar du här: tolksamordning.su.se. Här kan du se vilka bokningar som finns på din utbildning. För inloggningsuppgifter kontakta Thomas Ahron på thomas.ahron@su.se.