Du kommer också att få träffa en student som berättar om sina erfarenheter av att samarbeta med tolk under studierna. Under eftermiddagen får du prova på att tolka i workshops som leds av Marie Sikström och Louise Ankarås.

Informationen ges på teckenspråk.

Datum: 5 juni 2019

Tid: 09.00-16.00: vi bjuder på lättare lunch

Plats: Stockholms universitet, Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati; Lokal: Ekosalen.

Sista anmälningsdag: 14 maj 2019.

Anmälan: skicka ett mejl till tord.radahl@su.se
Ange: namn, matallergier samt gymnasieskola du studerar eller har studerat vid.

Program

09.00-09.45 Information om tolkorganisationen

09.45-10.45 Te/Kaffe

10.15-11.00 Att samarbeta med tolk inom högre utbildning

11.15-12.00 Introduktion till workshop

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Workshop

14.00-14.45 Workshop

14.45-15.15 Te/Kaffe

15.15-16.00 Avslutning och summering av dagen

Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen ansvarar för samordning och genomförande av utbildningstolkning vid Stockholms universitet och de lärosäten i Stockholmsregionen som har överenskommelse med Stockholms universitet om tolkning.