Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen via text? Läs då artikeln Att använda tolk.