Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: sara.hogblom@su.se
Telefon: 070-462 14 22