Personal

Thomas Ahron

Thomas Ahron

Gruppledare och tolksamordnare
E-post: thomas.ahron@su.se
Telefon: 070-422 15 13

Louise Ankarås Foto: Thomas Ahron

Louise Ankarås

Teckenspråkstolk
E-post: louise.ankaras@su.se
Telefon: 070-422 15 03

Anna Carlqvist

Anna Carlqvist

Teckenspråkstolk och tolklärare
E-post: anna.carlqvist@su.se
Telefon: 070-422 15 01

Eva-Lena Carlson

Eva-Lena Carlson

Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: eva-lena.carlson@su.se
Telefon: 070-422 15 15

 

Niclas Ceder

Niclas Ceder

Skrivtolk
E-post: niclas.ceder@su.se
Telefon: 072-148 21 69

Carina Christersdotter

Carina Christersdotter

Ekonomiadministratör
E-post: carina.christersdotter@su.se
Telefon: 070-422 15 11

Ann-Sofi Edwall

Ann-Sofi Edwall

Teckenspråkstolk
E-post: ann-sofi.edwall@su.se
Telefon: 070-422 15 05

Titti Flodin

Titti Flodin

Teckenspråkstolk och skyddsombud
E-post: titti.flodin@su.se
Telefon: 070-422 15 17

Anneli Gustafsson

Anneli Gustafsson

Teckenspråkstolk
E-post: anneli.gustafsson@su.se
Telefon: 070-462 14 21

Bild på personen saknas

Sara Högblom

Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: sara.hogblom@su.se
Telefon: 070-462 14 22

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Tolksamordnare
E-post: jessica.karlsson@su.se
Telefon: 072-143 23 45

Åsa-Jeanette Larsson

Åsa-Jeanette Larsson

Teckenspråkstolk
E-post: asa-jeanette.larsson@su.se
Telefon: 070-422 15 08

Annika Lindberg

Annika Lindberg

Teckenspråkstolk
E-post: annika.lindberg@su.se
Telefon: 070-422 15 09

Qina Lindberg

Qina Lindberg

Teckenspråkstolk
E-post: qina.lindberg@su.se
Telefon: 070-422 15 10

Anette Skarborn

Anette Nordin Skarborn

Tolksamordnare
E-post: anette.skarborn@su.se
Telefon: 070-422 15 04

Thomas Pirander

Thomas Pirander

Teckenspråkstolk och miljörepresentant
E-post: thomas.pirander@su.se
Telefon: 073-707 87 04

Cecilia Ramel Homann

Cecilia Ramel Homann

Teckenspråkstolk
E-post: cecilia.homann@su.se
Telefon: 070-183 71 61

Tord Rådahl

Tord Rådahl

Sektionsschef
E-post: tord.radahl@su.se
Telefon: 070-422 15 00

Linnéa Sandman Kruus

Linnéa Sandman Kruus

Teckenspråkstolk och webbredaktör
E-post: linnea.kruus@su.se
Telefon: 070-422 15 07

Marie Sikström

Marie Sikström

Teckenspråkstolk
E-post: marie.sikstrom@su.se
Telefon: 070-462 14 25

Malin Tesfazion

Malin Tesfazion

Teckenspråkstolk och tolklärare
E-post: malin.tesfazion@su.se
Telefon: 070 462 14 26

Oskar Thorin

Oskar Thorin

Skrivtolk
E-post: oskar.thorin@su.se
Telefon: 072-148 21 68

Ika Wahlström

Ika Wahlström

Teckenspråkstolk
E-post: ulrika.wahlstrom@su.se
Telefon: 070-422 15 02

Mats Yngve

Mats Yngve

Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: mats.yngve@su.se
Telefon: 070-422 15 12

Sara Åström

Sara Åström

Teckenspråkstolk
E-post: sara.astrom@su.se
Telefon: 070-422 15 14

KONTAKT

Tolksamordningen
E-post: tolksamordning@su.se
Telefon/SMS: 070-422 15 18

Sektionschef Tord Rådahl
E-post: tord.radahl@su.se
Telefon/SMS: 070-4221500

Samordningens öppettider
Ordinarie öppettider är vardagar:
Måndag - torsdag: 7.00 - 18.00
Fredag: 7.00 - 17.00
Samordningen är stängd helgdagar.

Besöksadress:
Studenthuset, Beta, rum 168