– Det är ett fantastiskt roligt jobb, säger Niclas Ceder som är en av två skrivtolkar som nyligen anställts vid Studentavdelningen. Man får gå på en massa spännande föreläsningar, vilket passar mig perfekt eftersom jag älskar kunskap.
Hans kollega Oskar Thorin instämmer. De jobbar i stort sett alltid i par och byter av varandra vid tangentbordet ungefär var tionde eller femtonde minut, lite beroende på situation, ämne och dagsform. Skrivtolkning är en form av simultantolkning och den intensiva koncentrationen gör att man inte ensam kan tolka en lång föreläsning.

Fördelar med skrivtolkning

– Många döva eller hörselskadade studenter väljer skrivtolkning framför teckenspråkstolkning när de går på föreläsningar eftersom texten på skärmen dröjer sig kvar en stund, förklarar Oskar. Då hinner de till exempel kika på föreläsarens Powerpoint-presentation och föra anteckningar utan att missa något som sägs. Vid teckenspråkstolkning måste man titta på tolken hela tiden.
En annan fördel med skrivtolkning just vid föreläsningar är att fackuttryck och annan terminologi blir helt exakta. Det kan vara viktigt för exempelvis juridikstudenter. Inom teckenspråk måste man ibland skapa nya ord och det kan vara svårt att få till en del speciella termer.

Viktigt att använda mikrofon

– Många studenter väljer att ha skrivtolk på föreläsningar och teckenspråkstolk på seminarier och vid grupparbeten, säger Niclas. Det är en väldigt vanlig kombo, faktiskt.
Till de problem en skrivtolk kan stöta på hör dålig ljudmiljö och föreläsare som inte anser sig behöva använda mikrofon.
– En del tror att de har tillräckligt stark röst för att inte behöva mikrofon, men tack och lov blir den attityden allt mindre vanlig, säger Niclas. Allt fler människor är medvetna om att samhället idag ska vara tillgängligt för alla.