Tolk till alla studiesituationer

Du som är registrerad student kan få tolk till allt som är relaterat till dina studier: föreläsningar, seminarier, grupparbeten, exkursioner, laborationer, studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet. Längst ner kan du se ett axplock på olika utbildningar som har tolkats.

 
Exkursionstolkning i det gröna
 
 

Schema

Meddela samordningen så snart du får veta en schemaändring eller om du inte ska delta i undervisningen. Om det tillkommer tillfällen behöver du också kontakta samordningen så snart som möjligt.

Förbättringsförslag

Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan bli bättre. Prata med någon av tolkarna eller samordningen.

Övriga stödåtgärder

På Stockholms universitet kan studenter med funktionsnedsättning  få ytterligare stödåtgärder, till exempel extra tentamenstid, stödundervisning och mentorshjälp. Studie- och språkverkstaden hjälper studenter i sitt skrivande och med studieteknik. Om du studerar vid en annan högskola eller universitet så kan du fråga din samordnare för studenter med funktionsnedsättning, om vilka stödåtgärder som finns på ditt lärosäte.

Många tycker att det är svårt att anteckna och se tolken samtidigt. En kurskamrat kan åta sig att föra anteckningar. Hen åtar sig att renskriva sina anteckningar och kan, efter särskilt beslut, få en ersättning för extraarbetet. Här hittar du mer information om olika stödformer och hjälpmedel. I dokumenten som finns längre ner på sidan kan du även läsa mer om att studera med funktionsnedsättning samt om att använda tolk i utbildningen.

Utbildningar som vi tolkat

Vi har tolkat studenter inom alla fakulteter på Stockholms universitet och på många av Stockholms övriga högskolor. Nedan följer några exempel:

 • Naturvetenskapligt basår (SU)
 • Socionomprogrammet (SU) 
 • Latin (SU)
 • Fysioterapi (KI) 
 • Medicinsk teknik  (KTH/KI) 
 • Teknisk fysik (KTH) 
 • Baskurs i psykoterapeutiska metoder (KI) 
 • Arkitekturprogrammet (KTH)
 • Skådespelarprogrammet (StDH)
 • Folkrätt i kris och konflikt (Försvarshögskolan)
 • Lärarutbildningen (SH).