Utbildnings- och personaltolkning

Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen ansvarar för samordning och genomförande av utbildnings- och personaltolkning vid Stockholms universitet samt vid de lärosäten i Stockholmsregionen som har överenskommelse med Stockholms universitet om tolkning. Teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning erbjuds till de institutioner och lärosäten som har antagna studenter med dövblindhet, hörselnedsättning eller är döva, för att de som använder sig av tolk ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning erbjuds även i sammanhang där medarbetare vid universitetet som är döva, hörselskadade eller med dövblindhet använder sig av tolk för att utföra sitt arbete inom ramen för sin anställning.

Tolkspråken är primärt svenskt teckenspråk och talad engelska och svenska. 

Sektionen ger också stöd till studenter, institutioner, universitetsledning och andra lärosäten i frågor som tangerar sektionens kompetensområden. 

 
Exkursionstolkning i det gröna
 
 

Övriga stödåtgärder

Om du behöver anteckningshjälp, hörselslinga, extra belysning eller annan anpassning under din studietid så kontaktar du tolksamordningen på Stockholms universitet. Många tycker att det är svårt att anteckna och se tolken samtidigt. En kurskamrat kan åta sig att föra anteckningar, så kallad anteckningshjälp. Hen åtar sig att renskriva sina anteckningar och kan, efter särskilt beslut, få en ersättning för extraarbetet. Om du studerar vid ett annat lärosäte i Stockholmsregionen, så kan du fråga din samordnare för särskilt pedagogiskt stöd, om vilka stödåtgärder som finns just där du studerar.

Studie- och språkverkstaden hjälper studenter med akademiskt skrivande och individuell textbehandling. De ordnar också kurser och individuell handledning i studieteknik och att tala inför grupp. 

Förbättringsförslag

Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan bli bättre. Prata med någon av tolkarna eller samordningen.