Grupparbete vid havet
 

Prata en i taget

För att vi ska kunna tolka vad alla säger behöver ni tala en i taget. Det är framförallt viktigt att tänka på vid till exempel grupparbeten. Välj en lugn miljö om det är möjligt och utse gärna en som är ansvarig för att fördela ordet.

Boka tolk i god tid

För att vi ska kunna planera vårt arbete behöver vi veta när det behövs tolk. Planera i god tid och boka hellre in tolk till för många träffar till, till exempel grupparbete och avboka sedan. Möjligheten att få tolk då är större än en beställning i sista minuten.

Öva innan redovisning

Om ni ska redovisa något inför klassen, behöver även vi förbereda oss så att vi kan göra en bra tolkning av ert arbete. Lämna gärna därför en kopia av rapporten till någon av oss tolkar eller till samordningen innan redovisningen.