Utbildningstolkning

Exkursionstolkning i det gröna

Tolksektionens uppdrag

Vårt mål är att döva, hörselskadade och dövblinda studenter ska kunna delta i studier på samma villkor som hörande studenter. Du kan få tolk till alla studieanknutna situationer.

Teckenspråkstolk på matematikföreläsning Foto: Matematiska institutionen

Att använda tolk

Teckenspråkstolkarna möjliggör kommunikation mellan alla närvarande.

Bild på macbook

Att beställa tolk

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

Studenter i Aula Magna Foto: Niklas Björling

Skrivtolkar

Vid Sektionen för utbildningstolkning finns numera två skrivtolkar. Skrivtolkar fungerar ungefär som undertextare i realtid.

En skylt med texten Tolk och Interpreter samt Stockholms universitet och logga.

Personal vid sektionen för utbildningstolkning

Vid sektionen för utbildningstolkning arbetar tjugofem personer, varav två skrivtolkar och arton teckenspråkstolkar.

KONTAKT

Besöksadress:
Rum 166-170 i Studenthuset
Frescati, Stockholm

Postadress:
Stockholms universitet
Sektionen för utbildningstolkning
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

I fakturans referensfält anges 670

Organisationsnummer
202100-3062

Sektionschef
Tord Rådahl
E-post: tord.radahl@su.se
Telefon: 070-422 15 00

Samordningen
E-post: tolksamordning@su.se
Telefon (även SMS): 070-422 15 18
Rum: 168 i Studenthuset

Samordningens öppettider
Ordinarie öppettider är vardagar:
Måndag - torsdag: 7.00 - 18.00
Fredag: 7.00 - 17.00
Samordningen är stängd helgdagar.

Under perioden 25 juni-5 augusti har samordningen inte öppet för besök.

För kontakt, skicka e-post eller ring enligt ovanstående kontaktuppgifter.