Stockholms universitet logo, länk till startsida

Några svar på dina frågor

När du ska välja vilket universitet du vill gå på och vad du ska studera där och vad du vill arbeta med i framtiden är det säkert många frågor som dyker upp.

Här nedan kan du även ta del av några studenters upplevelser av Stockholms universitet och våra program.


 

Hur är det att läsa naturvetenskap på Stockholms universitetet?

Studierna sker på heltid och blandar klassrumsundervisning med praktik i labbet och på fältet. Undervisningen innefattar både grupparbete och individuellt arbete. Oftast läser du en kurs i taget (ibland två), så att du kan tränga djupare in i ämnet.
 

Ida, kandidatprogrammet i kemi

Ida, Kandidatprogrammet i kemi, foto: Kemiska sektionen
Foto: Kemiska sektionen

"Det bästa med utbildningen är att det är så stort fokus på laboration. Jag älskar känslan av att sätta på mig den vita labbrocken och veta att jag ska in på labb och utföra experiment!"

Läs intervjun med Ida

 


 

Hur är studentlivet?

Tiden som student hänger förstås ihop med vad du själv gör av den, men små klasser och grupparbeten uppmuntrar till att studenter lär känna varandra. Det finns också många aktiviteter som man kan ta del av, både på campus och i den naturvetenskapliga studentföreningen.
 

Molly, kandidatprogrammet i miljövetenskap, inriktning kemi

Molly, Kandidatprogrammet i miljövetenskap med inriktning kemi, foto: SU Medieproduktion
Foto: SU Medieproduktion


Hon berättar om livet som student och varför hon valde Stockholms universitet. Om du har frågor kan du fråga henne direkt via länken ned intill filmen.

Se på filmen och ställ frågor till Molly

 


 

Vad kan en kandidatexamen i naturvetenskap leda till?

Det korta svaret är att en kandidatexamen kan leda till många olika karriärvägar. Både själva ämneskunskaperna och färdigheter som kritiskt tänkande, presentationsteknik och grupparbete är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. En kandidatexamen öppnar många dörrar och Stockholms universitets studenter är efterfrågade. Men tänk på att det är du själv som skapar ditt liv, du ska inte skapa någon annans.

Vi gör alumnundersökningar med några års mellanrum för att ta reda på att våra utbildningar är relevanta. Här är en ögonblicksbild av vad våra alumner gör 2-5 år efter examen:

  • 96 % är sysselsatta (arbetslösheten för en liknande åldersgrupp var 5,8 % vid tidpunkten för undersökningen)
  • 91 % är nöjda med sin utbildning
  • 60 % arbetar inom den privata sektorn, 15 % arbetar i den offentliga sektorn och 35 % har fortsatt att studera eller doktorera
  • Den vanligaste ingångslönen är 34.000-38.000 kr

Naturligtvis ser det olika ut för varje enskild person och varje utbildningsprogram är olika.

Se hela rapporten: Efter studierna - Naturvetare i arbetslivet

 

Michael Lindberg, alumn i fysik

Jag skyndar mig till jobbet varje dag, trots att jag varit här i tolv år. Det är superspännande. Ingen dag är den andra lik.

Michael Lindberg, foto: Daniel Axelsson
Foto: Daniel Axelsson

Intresset för astronomi tog honom till universitetet och fysiklinjen. En kurs i ekonofysik ändrade dock inriktningen och idag löser Michael Lindberg problem på Nasdaqs aktieväxling.

Läs om fysikern som skyndar till Nasdaq

 

 

 

Josefina Oddsberg Gustafsson

Jag tyckte att problem med klimatförändringarna och hoten mot biologisk mångfald var riktigt jobbigt och kunde till slut inte sova... för att kunna arbeta aktivt med lösningar så behövde jag veta och lära mig mer.

Josefina Oddsberg Gustafsson Foto: Eva Edsjö
Foto: Eva Edsjö

En början med bikupor för honungsbin till att sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och urban hållbarhet. Josefina Oddsberg Gustafsson läste till urbanekolog och är en av grundarna av Bee Urban.

Läs om urbanekolog som sprider kunskap om bin

 


 

Är det svårt att komma in?

De betygspoäng som krävs för att komma in på en viss utbildning beror i första hand på hur många som söker just det året. Flera av våra utbildningar har ganska få platser, vilket krävs för att kunna hålla nära kontakt mellan lärare och studenter. Det gör att det kan variera ganska mycket från år till år, och därför går det inte att ge ett generellt svar på hur lätt eller svårt det är att bli antagen. Du kan se hur det såg ut senast via UHR:s antagningsstatistik (statistik.uhr.se). Oavsett antagningspoäng krävs intresse för ämnet, engagemang och goda studievanor för att lyckas!
 

Niklas, Kandidatprogrammet i molekylärbiologi

Niklas, Kandidatprogram molekylärbiologiFoto: Kemiska sektionen

"Det krävs att du är dedikerad och beredd att lägga den tid som krävs. Det mest utmanande är den rappa följden av kurser på cirka fyra veckor där du tvingas ställa om utan paus mellan två något skilda ämnen. På sätt och vis är det även det bästa med kemi vid SU. På många andra universitet läser du istället flera kurser simultant, vilket jag tror gör det svårare att landa i ämnet och lägga upp sin tid effektivt."

Läs intervjun med Niklas


 

Är det svårt att ta examen?

Att studera naturvetenskap är krävande, och vi kan nästan garantera att det kommer perioder då det känns tufft. Men vad man tycker är svårt är också väldigt individuellt. Vi använder varierande undervisningsformer, så du kommer säkert hitta något som passar. En del trivs med fältkurser och laborationer, medan andra tycker teoretiska studier passar bättre.

Det finns också alltid hjälp att få. Studierna i små grupper gör att du snabbt lär känna dina studiekamrater, som kan hjälpa till att hålla motivationen uppe. De gör att du får god kontakt med läraren, och kan ställa frågor om du inte förstår. Du behöver heller inte vara rädd för att prata med studievägledare om studierna inte går som du planerat - du kan få hjälp med allt från studieteknik till en individuell studieplan.


 

Ska jag läsa naturvetenskap eller en teknisk/civilingenjör utbildning?

Många har ställt sig den frågan genom åren — och besvarat den på olika sätt. Frågan har inget entydigt och enkelt svar, men utbildningarna skiljer sig åt en del och kännedom om detta kan underlätta valet.

Låt oss först slå fast att båda typerna av utbildning är mycket bra och att arbetsmarknaden efter examen i båda fallen är god — och i stort gemensam.

Naturvetenskap på SU Teknisk/civilingenjör utbildning
Fokus på fördjupande ämnesstudier Fokus på bredd och tillämpning
Mer tid och möjlighet att tränga djupare in i ämnet Grundläggande ämnesstudier, men också många obligatoriska kurser av mer teknisk natur
Fokus på "varför" Fokus på "hur"
Öppna, forskningsnära laborationer Laborationer i övningslab för större studentgrupper
Heltidsstudier med mer tid avsatt för att plugga självständigt och med studiekamrater – frihet under ansvar Heltidsstudier med mer schemalagda aktiviteter
Läser få kurser i taget - mer fokuserade studier Läser flera olika kurser parallellt
Informell atmosfär med nära kontakt med dina lärare, som också är forskare Större undervisningsgrupper
God arbetsmarknad God arbetsmarknad


Naturvetenskap vid SU kontra teknisk utbildning - kemi

Naturvetenskap vid SU kontra teknisk utbildning - fysik


 

Hur är det att plugga under coronapandemin?

 Eftersom situationen förändras hela tiden kan vi inte veta exakt hur det kommer att vara om sex månader, men vi kan berätta hur vi hanterar situationen. För det första följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi kan erbjuda en miljö där det går att studera och arbeta. Obligatorisk närvaro ingår som en del i många av våra kurser, men eftersom vi generellt har små klasser så har det gått att genomföra under hösten 2020. Vi hoppas kunna fortsätta med detta.

På denna sida