Behörighetskraven nedan gäller för ansökan om nominering till utbytesplatser genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk. Utöver de listade punkterna kan det förekomma andra specifika behörighetskrav på språk- och/eller ämneskunskaper som ställs av de mottagande lärosätena.

Generella behörighetskrav

Generella behörighetskrav gäller för ansökan om nominering till utbytesplats genom Stockholm universitets centrala avtal och nätverk. Behörig sökande skall uppfylla följande krav:

Registrering

Registrering av pågående studier som är dokumenterade vid Stockholms universitet i LADOK. Pågående studieuppehåll ger inte behörighet. Registrering i LADOK kontrolleras i samband med nominering.

Högskolepoäng

Minst 45 högskolepoäng från Stockholms universitet som är dokumenterade i LADOK senast vid sista ansökningsdag.

Utbytesstudier

Planerade utbytesstudier skall omfatta studier på heltid som sedan skall kunna tillgodoräknas vid Stockholms universitet. En preliminär studieplan med kurser som kommer att tillgodoräknas skall vara överenskommen och tillstyrkt av utbyteskoordinator eller motsvarande på aktuell institution och/eller av examenshandläggare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

Pågående ansökningsprocess

Studenter som redan har nominerats genom centrala avtal eller nätverk och därmed befinner sig i en pågående ansökningsprocess är inte behöriga att söka.

 

Särskilda behörighetskrav

Särskilda behörighetskrav på ämnen ska sökanden själv kontrollera tillsammans med utbyteskoordinator eller motsvarande på institution inför det preliminära kursvalet.

De mottagande lärosätena kan t ex kräva:
- särskilda behörighetskrav på ämnes- och språkkunskaper
- krav på lägsta betyg
- minst ett års genomförda studier vid Stockholms universitet innan utbytet påbörjas
- dokumenterade språkkunskaper (intyg, gymnasiebetyg, TOEFL/IELTS eller dylikt)