Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan.

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Obs! Språktestresultat (t ex TOEFL) ska inte lämnas tillsammans med ansökan till Stockholms universitet. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier.

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Studieresultat.

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet i första hand på:

  • Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet (dock max 120 hp) tagna under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK.
    De sökande delas upp i följande fyra urvalsgrupper:
  • urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) 120-101 hp,
  • urvalsgrupp 2:100-81 hp
  • urvalsgrupp 3: 80-61 hp
  • urvalsgrupp 4: 60-45 hp

Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare.

och i andra hand på:

  • Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till
  • utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

Exempel: Två studenter har valt samma lärosäte i förstahandsval. Student 1 tillhör urvalsgrupp 1 och ar 3,5 i meritvärde. Student 2 tillhör urvalsgrupp 2 och har 4,9 i meritvärde. Student 1 prioriteras högst och får sitt förstahandsval.

Dokument att bifoga:

1. Personligt brev

Beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt.

2. Preliminärt kursval

I ansökan ska bifogas en preliminär kursvalslista. Kursvalen/planen att göra studentutbyte ska godkännas av heminstitutionen eller Examensgruppen.

 

OBS! Om du har varit på utbyte genom något av Stockholms universitets utbytesavtal tidigare, hamnar du i en urvalsgrupp under grupp 4, för att ge nya sökande möjlighet att få chans till utbytesstudier.