Stockholms universitet logo, länk till startsida

Andrej Lunusjkin om sin MFS i Vietnam

Genom ett MFS-stipendium samlade Andrej Lunusjkin 2015 material till sin masteruppsats i marinbiologi genom ett projekt i Vietnam och Kambodja.

Namn: Andrej Lunusjkin
MFS i: Vietnam (och Kambodja)
Område: Marinbiologi

Andrej Lunusjkins projekt var en del av ett stort gränsöverskridande projekt mellan Vietnam och Sverige där koraller transplanterades från rena platser till förorenade platser och tvärtom, för att se hur fiskeindustrin påverkade ekosystemet.

Det jag minns med MFS:en är helheten - såväl det lyckade som det misslyckade

Att jag åkte iväg på MFS var till stor del på grund av att jag ville prova på att forska utomlands. Och jag ville även resa och dyka, men dyka är svårt att göra i Sverige utan våtdräkt så när valet att åka iväg på MFS kom, blev det enkelt. Innan jag åkte iväg hade jag inte alls många förväntningar på MFS:en utan jag såg det som ännu ett skolprojekt. Men vad fel jag hade. Idag ser jag det som en av hörnpelarna i livet och definitivt en vändpunkt för mig. Det jag minns mest är helheten, blandningen mellan allt som blev lyckat och misslyckat; mellan prestationsångest, upptäckande och nyfikenhet. Jag reste till Vietnam för att kartlägga och utforska korallekosystemet men det är idag mycket mer än så som jag minns och framförallt de människor som jag jobbade med.

MFS-stipendiaten Andrej Lunusjkin Foto: Andrej Lunusjkin
MFS-stipendiaten Andrej Lunusjkin Foto: Andrej Lunusjkin

MFS fick mig att byta riktning i karriären  

Att åka iväg på MFS har påverkat mig på många sätt. Jag förstod under min MFS att det finns större frågor att jobba för och med än bara i fält. Väl tillbaka i Sverige sökte jag Sida Alumni Programmet där jag fick utbildning och förståelse av globala hållbarhetsfrågor. Sida Alumn fick mig att se saker från ett annat perspektiv, i sin helhet. Programmet gav annan självsäkerhet och pondus när jag jobbade med de frågor som jag tidigare studerat som biolog och jag sökte mig vidare till andra uppdrag som exempelvis konsult för Sipu International. Jag blev påverkad till den grad att jag sadlade om till studier i statsvetenskap med miljörätt som inriktning och praktiserade på Utrikesdepartementets biståndsgrupp. Mitt mål är fortsätta arbeta med dessa frågor och jag tror MFS är en ögonöppnare för många.

Vill få fler att åka iväg på MFS

Under 2018-2019 arbetade jag som arbetsledare för kåren på Stockholms universitet, för att underlätta studentlivet för studenterna. Jag satte igång en workshopserie som riktar sig till just studenter som ska söka MFS, allt för att sänka tröskeln till att söka stipendiet hos studenter som är intresserade av det. Jag vet att det kan ta emot när det är så mycket formalia inför ansökan och med workshopen vill kåren inspirera och avdramatisera själva ansökningsprocessen.

Tips till framtida MFSare

Försök ha så kul som möjligt under MFS:en! Stressa inte igenom tiden på plats utan genomför studien noggrant och ge alla möten och platser den tid som de förtjänar. MFS är en stor investering i sig själv så investera ordentligt!