Stockholms universitet logo, länk till startsida

Josefin Airas om sin MFS i Rwanda

Våren 2018 gjorde Josefin Airas en MFS i Rwanda inom ramen för hennes uppsats i kandidatprogrammet i Global utveckling via Socialantropologiska institutionen.

Namn: Josefin Airas
MFS i: Rwanda 2018
Område: Global utveckling via Socialantropologiska institutionen 

I Rwanda handlade Josefin Airas studie om hur unga kvinnor upplever jämlikhet och stärkandet av kvinnans roll i samhället i kontexten av att Rwanda har 64% kvinnor i sitt parlament. Hennes kandidatuppsats fick namnet ’We are Rwandan Girls, and We are going to be the Bosses of Our Own Lives’. Josefin läser idag masterprogrammet i global politisk ekonomi vid Stockholms universitet.

Att få skriva sin uppsats om data man själv samlat in 

Jag gjorde min MFS i Rwanda under våren 2018 där mitt projekt syftade till att förstå unga kvinnors upplevelse av jämlikhet och female empowerment i kontexten av att Rwanda har 64% kvinnor i sitt parlament. Jag är genuint nyfiken på hur det är att växa upp som ung kvinna i andra delar av världen, i en miljö som är olik min egen, så när chansen att få åka iväg på MFS kom, var jag inte sen att ta den. Jag var inte superexalterad över att skriva min uppsats och om man känner som mig så kan jag verkligen rekommendera att åka iväg. Jag tror att det är mycket lättare att skriva sin uppsats om någonting man har valt själv och att sammanställa data man själv har samlat in. När jag kom hem från Rwanda och skulle skriva min uppsats så kände jag att jag berättade dessa unga kvinnors historia vilket gjorde mig mer motiverad att göra min uppsats så bra som möjligt. 

MFS-stipendiaten Josefin Airas i Rwanda Foto: Josefin Airas
MFS-stipendiaten Josefin Airas i Rwanda. Foto: Josefin Airas

Utmaning och lärdom 

Det som också lockade med att få göra en MFS var möjligheten att planera och genomföra mitt egna projekt baserat på mina idéer och mitt intresse. Min handledare var väldigt hjälpsam och självklart fanns det personer i fält som jag inte hade kunnat göra min fältstudie utan men annars är man ganska mycket själv i sitt projekt. Ibland kändes projektet omöjligt och saker och ting gick inte som planerat eller tog längre tid än vad jag trodde. Detta var både en stor utmaning och en lärdom på samma gång. 

Nya perspektiv, oförglömliga erfarenheter och bra nätverkande

I och med att jag läste min kandidat i global utveckling har jag ett stort intresse för globala frågor och andra kulturer. Detta gjorde att det kändes väldigt självklart att få åka iväg och göra min uppsats i en annan del av världen. Dock vill jag poängtera att jag tycker att man kan åka iväg oavsett vilken utbildning man läser. Oavsett ämne så tycker jag att MFS ger en chansen att se på sitt eget ämnesområde från en helt ny synvinkel och det ger ett nytt perspektiv, både på sin utbildning, men också på livet. Jag är så glad och tacksam för denna möjlighet, inte bara för att jag lärde mig så mycket som jag aldrig hade kunnat lära mig i skolbänken i Sverige men också för att det gav mig minnen för livet och erfarenheter jag aldrig hade kunnat drömma om. Exempelvis har jag fått vandra med vilda bergsgorillor, gått på ett rwandiskt bröllop och åkt på safari med min syster som kom och hälsade på. Utöver dessa upplevelser så har jag också kunnat nätverka och träffa inspirerande personer som varje dag arbetar med frågor som jag vill arbeta med i framtiden. 

Hur min MFS gynnar mig i framtiden

Jag tror att min erfarenhet i Rwanda kommer att gynna mig otroligt mycket i min framtida karriär. Det har dessutom bidragit till att jag mer bestämt vet vad jag vill arbeta med i framtiden. Jag läser nu mastersprogrammet i global politisk ekonomi vid Stockholms universitet. I vår gör jag min praktik på Sveriges ambassad i Zambia och jag tror absolut min erfarenhet från Rwanda har hjälpt mig att få den positionen.  

På denna sida