Stockholms universitet logo, länk till startsida

Michael Bohlin om sin MFS i Tanzania

För att få en praktisk vinkling på sin masteruppsats gjorde Michael Bohlin sin MFS hösten 2019 inom masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling på Zanzibar i Tanzania.

Namn: Michael Bohlin
MFS i: Zanzibar, Tanzania
Område: Masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet


Bakgrund

Jag ville ha en praktisk vinkling på min uppsats och sökte mig därför mot fältstudier. Dessutom har mitt mastersprogram en internationell profil och det kändes naturligt att söka dataunderlag till min uppsats utomlands. 


Uppsatsämne

En utav forskningsinriktningarna vid min institution rör internationell handel med fisk (marina resurser) ur ett hållbarhetsperspektiv. En annan inriktning studerar miljövård av korallrev. 

Min uppsats, baserad på ovanstående inriktningar, försöker koppla fiske av bläckfisk i Zanzibar till efterfrågan inom landets turistnäring. Jag försöker helt enkelt rita en karta av Zanzibars huvudö med de huvudsakliga flödena av bläckfisk ifrån korallrev till hotell och restauranger. Syftet är att se om det lokala fisket är tillräckligt för att tillgodose den sammanlagda efterfrågan ifrån turister och lokalbefolkning eller om import förekommer i större skala. Det senare skulle kunna tyda på att Zanzibars bestånd av bläckfisk är hotat.


Min upplevelse av Zanzibar

Min upplevelse av Zanzibar präglades initialt av att som västlänning ständigt vara i centrum. Uppmärksamheten baseras enligt min erfarenhet till hälften på nyfikenhet och välvilja, samt till hälften av försök att tjäna pengar på någon med begränsad lokalkännedom. Detta kan stundtals vara stressigt och svårt att särskilja. Jag gick dock för det mesta med ett leende på läpparna då de flesta mötena enbart är roliga.
Därtill kommer jag minnas det övervägande muslimska samhället och dess prägel på dygnsrytmen, hög värme och tropiska regn, paradisstränder, fantastiskt smakrik mat, vatten- och elavbrott och kaotisk trafik.


Mitt boende

Jag ville ha eget rum för att kunna koppla av ifrån den intensiva miljön och för att ha koll på mina saker. I början behövde jag också stänga in mig för att kunna fokusera på uppsatsen. Min samarbetsorganisation hade inte möjlighet att hjälpa till så jag bodde helt enkelt på de billigaste hotellen jag hittade, varav cirka sex veckor på samma hotell i Stone Town. Där blev jag som en i familjen och bjöds stundtals på personalmat. Boendet var dock högljutt pga en tungt trafikerad väg utanför och jag fick betydligt bättre ro under mina vistelser i turistorterna vid kusterna. 


Kostnadsnivån i Zanzibar

Jag betalade hotell för cirka 250kr per natt, turistinriktade luncher och middag för omkring 90kr, 30-40kr om jag åt där lokalbefolkningen äter, fältassistent för 130kr per dag och en månads forskningstillstånd för 1500kr. Det är också skillnad på lokal buss och taxi, 15kr jämfört med 300-400kr för en timmes färd. Kort och gott, så fort man vill åt västerländsk standard så betalar man därefter. 


Råd till kommande MFS-studenter

Förbered syftet med fältstudien och ditt intervjumaterial så mycket det går innan avfärd, men var samtidigt flexibel när du upptäcker dom lokala förutsättningarna. Välj din kontaktperson med omsorg. Om du har möjlighet och din institution stödjer det, försök att utöver din formella kontaktperson eventuellt samarbeta med en fältassistent/tolk eller ytterligare organisationer. Ett sådant utbyte tror jag blir både roligt och givande kunskapsmässigt. Var lyhörd och öppen för nya intryck.


Höjdpunkter och behållning av MFS

Generellt var det roligast när jag kände mig som mest självständig och när mina intervjupersoner var entusiastiska att dela med sig av sina kunskaper, vilket för det mesta var fallet.
 
Det bästa med min MFS var samarbetet med min fältassistent, som utöver tolkning introducerade mig till samhällsområden utöver vad som direkt rörde mitt uppsatsämne. Hon förklarade sammanhang och uppmuntrade till exempel mitt bruk av lokala transportmedel och restauranger. Detta uppfattades i sin tur positivt av mina intervjuobjekt och underlättade vår kommunikation.

Personligen klev jag långt utanför min bekvämlighetszon och känner mig mer flexibel som person. Jag blev ödmjuk över att det som jag upplevde som stundtals besvärligt är vardag för befolkningen i Zanzibar. Slutligen har jag lärt mig att jaga bläckfisk!