Olika sätt att ansöka om utbytesstudier:

 1. Ansökan genom institution
 2. Ansökan genom centrala avtal och nätverk

1. Ansökan till utbytestudier genom institutionen

Ett antal olika utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på institutionsnivå. Dessa är Erasmus+, Nordplus, bilaterala institutionsavtal och Linnaeus-Palme. 

De flesta institutioner vid universitetet har avtal med utländska systerinstitutioner som är särskilt intressanta för den aktuella ämnesinriktningen. På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter och för att få information om aktuella utlysningar. Kontaktuppgifter till utbyteskoordinatorerna hittar du i en lista på hemsidan: utbyteskoordinatorer. 

Behörighetskrav och urvalskriterier

Behörighetskrav, urvalskriterier och tid för utlysningen bestäms av institutionerna, vilket innebär att det varierar från institution till institution.

Studenter som är nominerade genom Erasmusavtal är berättigade till ett stipendium. Här hittar du information om hur du ansöker om Erasmusstipendium: Ansökan om Eramsusstipendium

Här hittar du universitetets institutionsavtal: Institutionsavtal 

Läs mer på sidan om utbytesstudier genom institutionen

2. Ansökan om utbytesstudier genom centrala avtal och nätverk

Här följer information om hur du ansöker om utbytesplatser genom centrala avtal och nätverk. 

Hur söker jag?

Du hittar detaljerad information om hur du ansöker på sidan: 

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg.

Lägg märke till att det går endast att påbörja en ansökan när utlysningen är öppen. Utlysningen innehåller detaljerad information om hur du ansöker. För att se när våra utlysningar är öppna se våra ansökningstider: ansökningsperioder.

(tillbaka upp)

 

Behörighetskrav 

Behörighetskraven nedan gäller för ansökan om nominering till utbytesplatser genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk. Utöver de listade punkterna kan det förekomma andra specifika behörighetskrav på språk- och/eller ämneskunskaper som ställs av de mottagande lärosätena.

Generella behörighetskrav 

Generella behörighetskrav gäller för ansökan om nominering till utbytesplats genom Stockholm universitets centrala avtal och nätverk. Behörig sökande skall uppfylla följande krav:

Registrering 

Registrering av pågående studier som är dokumenterade vid Stockholms universitet i LADOK. Pågående studieuppehåll ger inte behörighet. Registrering i LADOK kontrolleras i samband med nominering.

Högskolepoäng

Minst 15 högskolepoäng från Stockholms universitet som är dokumenterade i LADOK senast vid utlysningens sista ansökningsdag (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte) och minst 60 högskolepoäng från Stockholms universitet ska vara avklarade innan avresa för att studenten ska kunna åka på utbyte och minst 30 hp ska vara avklarade innan nominering sker till partneruniversitetet. Kontroll görs under juli resp januari. Om inte 60 högskolepoäng är avklarade innan avresa kan nomineringen återkallas. 

Utbytesstudier

Planerade utbytesstudier skall omfatta studier på heltid som sedan skall kunna tillgodoräknas vid Stockholms universitet. En preliminär studieplan med kurser som kommer att tillgodoräknas skall vara överenskommen och tillstyrkt av utbyteskoordinator eller motsvarande på aktuell institution och/eller av examenshandläggare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Det preliminära kursvalet ska bigofas ansökan.

Pågående ansökningsprocess

Studenter som redan har nominerats genom centrala avtal eller nätverk och därmed befinner sig i en pågående ansökningsprocess placeras i urvalsgrupp 6.

Ansökning till fler centrala utlysningar

Sökande som blivit erbjuden en nominering genom centrala avtal och genom nätverket Nordlys eller north2north får endast gå vidare med en ansökningsprocess.

Tidigare ansökningar genom centrala avtal och nätverk

Sökande som tidigare blivit nominerad och hoppat av fler än en (1) gång efter att nominering har skett till partneruniversitet är inte behörig att söka kommande läsår.

Särskilda behörighetskrav

Särskilda behörighetskrav på ämnen ska sökanden själv kontrollera tillsammans med utbyteskoordinator eller motsvarande på institution inför det preliminära kursvalet. I avtalsdatabasen kan du se om det är några ämnesrestriktioner för varje lärosäte på central nivå. 

De mottagande lärosätena kan t ex kräva:

 • särskilda behörighetskrav på ämnes- och språkkunskaper
 • krav på lägsta betyg
 • dokumenterade språkkunskaper (intyg, gymnasiebetyg, TOEFL/IELTS eller dylikt)
 • sökande ska avse ta ut examen vid Stockholms universitet

Studenter som läser ett program vid GIH och som läser en del av det programmet vid Stockholms universitet är behöriga att ansöka och ska bifoga ett studieintyg från GIH.  

Om du har frågor kring behörighetskrav eller urvalskriterier är du välkommen att kontakta oss: studentutbyte@su.se

(Tillbaka upp)

 

Urvalskriterier

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Obs! Språktestresultat (t ex TOEFL) ska inte lämnas tillsammans med ansökan till Stockholms universitet. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Sökande som varit på utbyte tidigare placeras i urvalsgrupp 6. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid. 

3. Pågående ansökningsprocess

Studenter som redan nominerats genom centrala avtal eller nätverk och därmed befinner sig i en pågående ansökningsprocess placeras i urvalsgrupp 6. 

3. Studieresultat.

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet på:

 • Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet som är dokumenterade i LADOK senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte.

De sökande delas upp i följande sex urvalsgrupper:

 • urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) över 100 hp,
 • urvalsgrupp 2: 80,5 - 100 hp
 • urvalsgrupp 3: 60,5 - 80 hp
 • urvalsgrupp 4: 45 - 60 hp
 • urvalsgrupp 5: 15 - 44,5
 • urvalsgrupp 6: studenter som har varit på utbyte genom något av universitetets utbytesavtal eller befinner sig i en pågående ansökningsprocess.

Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare. Inom varje urvalsgrupp rangordnas de sökande utifrån:

 • Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

Exempel: Två studenter har valt samma lärosäte som förstahandsval. Student 1 tillhör urvalsgrupp 1 och har 3,5 i meritvärde. Student 2 tillhör urvalsgrupp 2 och har 4,9 i meritvärde. Student 1 prioriteras högst och får sitt förstahandsval.

(tillbaka upp)

Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

Efter att du har lämnat in ansökan kan du slappna av en stund. Under tiden sker följande:

 1. Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig inom 1-2 veckor efter sista ansökningsdatum via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden. 
 2. Vi gör ett urval enligt de urvalskriterier som är fastsällda. 
 3. Vi ger besked till alla sökande via e-post. Erbjuds du en utbytesplats (blir nominerad) måste du aktivt tacka ja eller nej till erbjudandet inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du svarar i tid, annars förlorar du din utbytesplats. Uteblivet svar betraktas som att du tackar nej. Om du inte fått något besked denna period, titta även i din skräppost om e-post har hamnat där. Hör annars av dig till: studentutbyte@su.se. 
 4. Vi meddelar ditt värduniversitet (nominerar dig) att du blivit utvald för utbyte och vi hjälper dig med ansökan till universitetet enligt deras instruktioner. 

(tillbaka upp)

Har du frågor kan du kontakta: studentutbyte@su.se

För information om hur du ansöker genom institutionsavtal se sidan om utbytesstudier via institution.