Under läsåret 2017/18 kommer du, förrutom via e-mail, genom besök till oss under drop-in, och genom att läsa information på webben, ha möjlighet att ställa frågor till våra utbytesambassadörer som bemannar informationsbord om utlandsstudier runtom på campus ca en gång i veckan.  

Här följer höstens tider och platser för informationsborden som bemannas av utbytesambassadörerna. Listan kommer uppdateras under året. Om ingen plats står, är det ännu ej bestämt.

Informationsbord hösten 2017 och våren 2018​​

  • Onsdag 31 januari kl. 12-15 utanför Frescatibiblioteket
  • Onsdag 7 februari kl. 12-15 utanför Frescatibiblioteket
  • Onsdag 14 februari kl. 12-15 utanför Frescatibiblioteket
  • Onsdag 28 februari kl. 12-15 utanför Frescatibiblioteket

Välkomna!

Utbytesambassadörerna Amanda och Andrea vid vårt informationsbord om utlandsstudier och praktik
Utbytesambassadörerna Amanda och Andrea vid vårt informationsbord om utlandsstudier och praktik