Utbytesstudier genom universitetsövergripande (centala) avtal och nätverk

De universitetsövergripande (centrala) avtalen kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde, med vissa undantag. Förrutom att du måste uppfylla behörighetskraven för centrala avtal och nätverk, kan det även finnas till exempel ämnesrestriktioner eller språkkrav vid några universitet. Information om vad som gäller för varje lärosäte finns när utlysningen är öppen. Vi har två utlysningar per år; en på hösten i november-december och en på våren i mars och de publiceras på hemsidan under Utlysningar. 

Här är en översikt av centrala avtal och de nätverk som handläggs av studentavdelningen:

Centrala avtal och nätverk

Centrala avtal

Universitet utanför Europa  

north2north

Universitet i Kanada, norra USA, Ryssland och de nordiska länderna                                           

stipendium finns 

Nordlys

Universitet i de nordiska länderna stipendium finns

Minor Field Studies (MFS)

Kortare period fältsstudier i samband med examensarbetet stipendium finns

 

Ansökan, behörighetskrav och urval

Du kan läsa om hur ansökan till utbytesstudier genom universitetsövergripande avtal och nätverk går till, vad som krävs i ansökan och hur urvalet går till på sidan: Hur söker jag?

Var kan jag hitta de centrala avtalen?

Du hittar alla partneruniversitet på central nivå i vår avtalsdatabas. OBS! Alla universitet finns inte alltid med i varje utlysning. Det kan bero på att det är obalans i avtalet då t ex Stockholms universitet har mottagit färre studenter än vad vi har skickat under en tidsperiod. Avtalsdatabas över centrala avtal.  

Vill du veta mer om de olika möjligheterna är du välkommen att delta på ett informationsmöte om utlandsstudier och praktik eller kontakta oss på: studentutbyte@su.se.

Du kan också studera utomlands genom institutionsavtal. Läs mer på utbytesstudier via institution

 

Utlandsstudier genom centrala avtal och nätverk