e flesta institutioner vid universitetet har avtal med utländska systerinstitutioner som är särskilt intressanta för den aktuella ämnesinriktningen. På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter och för att få information om aktuella utlysningar.

Behörighetskrav och urvalskriterier

Behörighetskrav, urvalskriterier och tid för utlysningen bestäms av institutionerna, vilket innebär att det varierar från institution till instituion.

Studenter som är nominerade genom Erasmusavtal är berättigade till ett stipendium. Här finner du information om hur du ansöker om  Eramsusstipendium.

Här hittar du universitetets institutionsavtal: Institutionsavtal