Institutionsavtal- och nätverk

Utbytesavtalen på institutionsnivå är ofta begränsade till ett ämnesområde och för att kunna söka måste du studera vid den institutionen som äger avtalet. Institutionsavtalen administreras av utbyteskoordinatorn vid din institution och ansökan görs direkt till denne. Det kan se olika ut för varje institution vad gäller ansökningsperiod, behörighetskrav och urvalsprocess. Kontakta utbyteskoordinatorn vid din institution för att få mer information. Kontaktlista till utbyteskoordinatorerna vid varje institution finns i en lista på webben: utbyteskoordinatorer   

Här får du en översikt över vad det finns för olika möjligheter till utbytesstudier genom institutionen. Klickar du på programmet kan du läsa mer om respektive möjlighet. 

Institutionsavtal- och nätverk

Erasmus+

Universitet i Europa Stipendium finns

Nordplus

Universitet i Norden Stipendium finns

Linnaeus-Palme

Universitet i utvecklingsländer Stipendium finns     

Institutionsavtal

Bilaterala avtal med universitet i hela världen   

 

Behörighetskrav och urvalskriterier

Behörighetskrav, urvalskriterier och tid för utlysningen bestäms av institutionerna, vilket innebär att det varierar från institution till institution. 

Studenter som är nominerade genom Erasmusavtal och Norplus är berättigade till ett stipendium. Här hittar du information om hur du ansöker om Erasmusstipendium

Var hittar jag institutionsavtalen? 

I avtalsdatabasen hittar du samtliga institutionsavtal. Har du frågor kring utbytesstudier genom institutionsavtal, kontakta utbyteskoordinatorn vid din institution för mer information.

Länk till Institutionsavtal: Institutionsavtal 

Du kan också söka utbytesstudier genom universitetsövergripande (centrala) nätverk. Läs mer om det på Utbytesstudier genom centrala avtal och nätverk.