Under läsåret 2017/18 kommer det hållas både allmänna informationsmöten om utlandsstudier och informationsmöten för nominerade studenter som ska resa iväg med start under året. Tider för informationsmöten uppdateras kontinuerligt.

Om inget annat anges är plats för samtliga informationsmöten är Ekosalen i Studenthuset (Betahuset) plan 2.

Allmänna informationsmöten om utlandsstudier under våren 2018

Lyssna på när Internationell mobilitet berättar om de olika möjligheter till utbyte som finns för er studenter vid Stockholms universitet. Vi berättar även om utlysningen (centrala avtal och nätverk)  som är öppen 1-31 mars 2018 som gäller perioden VT19. och du får möjlighet att ställa frågor. Dessutom får du höra tidigare utbytesstudenter berätta om sina utbyten!

  • Tisdagen den 6 mars kl. 16:00 - 17:30 
  • Tisdagen den 20 mars kl. 16:00 - 17:30 

En inspelad video från ett informationsmöte från VT16 kan du se här:

https://connect.sunet.se/p6xwiquq57g/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

 

Informationsmöte om Minor Field Studies

  • ​Torsdag 17 januari kl. 12:00 - 13:00 i Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)