Informationsmöte för nominerade studenter genom något avtal vid Stockholms universitet VT19:

För studenter som nominerats genom något av universitetets avtal och nätverk, inklusive institutionsavtal (t ex genom Erasmus+) håller internationella handläggare vid Studentavdelningen informationsmöten denna termin i maj. Du får information om vad som gäller ang försäkring, registrering, hälsa mm och får tillfälle att ställa frågor du har kring ditt utbyte.

Tid: torsdagen den 29 november 2018 kl. 15:00 - 16:30

Plats: Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)

Anmälan görs här: Anmälan

Foto: Unsplash
En student i Vietnam Foto: Unsplash