Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT18

Du som är nominerad/antagen till utbytesstudier genom Stockholms universitet vårterminen 2018 är välkommen på ett informationsmöte för att få veta mer om praktiska detaljer som berör ditt utbyte, såsom tillgodoräknande av kurser, studieekonomi, försäkringar, stipendium (Erasmus+), hälsa mm. 

Tid: Tisdagen den 5 december kl. 15:00 - 16:30

Plats: Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)

Välkommen!

Emmie Benedicto vid University of Glasgow
Emmie Benedicto vid University of Glasgow