Vill du veta mer om Minor Field Studies? Har du frågor angående behörighet och ansökningsprocessen? Kom och lyssna på detta informationsmöte när Studentavdelningen berättar om det Sida-finansierade stipendieprogram Minor Field Studies som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. På detta informationsmöte kommer vi diskutera:

  • Vad är MFS?
  • Möjliga värdländer
  • Behörighet
  • Ansökan
  • Bedömning och urval
  • Förberedelser

Information

Ansök mellan den 3 april och 2 maj 2018.

Mer information om ansökan, behörighet, och urval finns på hemsidan. 

Observera att fältstudien måste vara genomförd och helst rapporterad (deltagarrapport) senast den 11 juni 2019.

Frågor?

Om du har frågor kring programmet, kontakta Studentavdelningen via e-post mfs@su.se. Gäller frågorna ditt projekt, kontakta utbyteskoordinatorn på din institution.

Tid: fredag 20 april kl. 14:00 - 15:00

Plats: Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)

Anmäl dig till informationsmötet här.

Välkommen!