Information om studier och praktik utomlands

Vill du lära dig mer om vad det finns för möjligheter att bli utbytesstudent genom Stockholms universitet? Har du frågor kring utlandspraktik eller Erasmus+? Välkommen till informationsmöte där Studentavdelningen berättar om vad det finns för möjligheter till utlandserfarenhet för dig som student vid Stockholms universitet. På detta webinar kommer vi diskutera:

  • Olika möjligheter till utlandserfarenhet
  • Erasmus+ studier och praktik
  • Centrala avtal
  • Studentberättelse av tidigare utbytesstudenter

Passa på att ställ frågor! 

Vi går även igenom utlysningen av utbytesplatser genom centrala avtal för utbytesperioden VT20, som är öppen 2 - 31 mars 2019.

Tid: Torsdag 21 mars  kl. 15:00 - 16:00

Plats: Ekosalen, Studenthuset plan 2 (Betahuset)

Till Anmälan

Välkommen!