Webinar om utlandspraktik

Som student vid Stockholms universitet har du möjliget att få Erasmusstipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i ett av de länder som ingår i Erasmusprogrammet. Stärk ditt CV och väx som person - gör en utlandspraktik!

Under webinaret kommer du att få praktisk information om vilka möjligheter som finns. Erasmushandläggare och en utbytesambassadör kommer att förklara hur du kan ansöka om Erasmusstipendium och svara på dina frågor.